Podjetje Skaza dokazuje, da so del skupnosti, ki jim je mar za okolje

Foto: Nagrado je prevzela Janja Urankar Berčon, vodja službe za odnose z javnostmi v podjetju Skaza

Na konferenci Zlati kamen in SBC Klub slovenskih podjetnikov so nagradili podjetje Skaza. Priznanje je podjetje prejelo kot lokalni skupnosti prijazno podjetje.

V podjetju se trudijo, da širši skupnosti čim bolj prisluhnejo in pomagajo pri uresničitvi njihovih zamisli.

Kot primer dobre prakse je bil izpostavljen projekt Žegnan studenec, katerega namen je zagotoviti dodatni vir pitne vode za občino Rečica ob Savinji.

Ob tem so iz podjetja Skaza sporočili:

“Vse te aktivnosti prispevajo k boljši kakovosti življenja v lokalnem okolju, hkrati pa gre za zelo smiselne poslovne prakse, ki prinašajo koristi tudi podjetju. In prav to je za Plastiko Skaza najbolj značilno: družbena odgovornost je do te mere prepletena s poslovnimi cilji podjetja, da sta obe komponenti praktično neločljivi.”

V podjetju Skaza prednjačijo v svoji panogi prav v uporabi ekoloških materialov in delujejo po principih krožnega gospodarstva, ob tem pa skoraj v celoti pridelajo energijo za svoje delovanje.

Ob tem so še dejali:

“V Skazi se zavedamo, da se doseganje družbenih sprememb začne pri nas samih, zato smo svoje poslanstvo posvetili razvoju inovativnih izdelkov in rešitev, s katerimi pozitivno vplivamo na okolje in prispevamo k reševanju družbenih izzivov. Ponosni smo na prejeto priznanje lokalni skupnosti prijazno podjetje, ki potrjuje, da smo na pravi poti.”