Pobuda za razpis referenduma je neustavna?

Foto: http://www.slovenskavojska.si

Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

Predlagano besedilo sklepa je vlada poslala v Državni zbor.

In še pojasnilo, zakaj bi bil razpis takšnega referenduma ustavno nedopusten:

“Ustava Republike Slovenije določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna. Zakoni, glede katerih ustava izključuje dopustnost referenduma, varujejo pomembne ustavne dobrine, med katerimi so varovani tako viri financiranja državnega proračuna kot tudi izvrševanje proračuna države.”

Pojasnili so tudi kakšna je pravna narava omenjenega zakona:

“Glede na pravno naravo državnega proračuna je uveljavitev zakona, ki ureja izvrševanje proračuna, nujen pogoj za njegovo uveljavitev in izvrševanje. Ker proračun ne določa pravic in obveznosti državljanov in drugih pravnih oseb, je navedeni zakon tehnične narave. Cilj navedenega zakona je uzakoniti rešitve, ki so potrebne za nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna, ureja pa sistem postopkov priprave in izvrševanja državnega proračuna ter druge elemente finančnega poslovanja države.”

Svoja pojasnila v zvezi s predlaganim razpisom referenduma pa vlada takole zaključi:

“Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 se torej nanaša na vsebino, glede katere v skladu z ustavo, razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten.”

Več TUKAJ!