Foto: Pixabay

Z današnjim dnem v veljavo stopi Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Bistvena novost, ki jo novela prinaša, je določba, po kateri bodo do zagotovljene pokojnine v znesku 500 evrov upravičeni vsi zavarovanci, ki se bodo starostno ali invalidsko upokojili s pokojninsko dobo, ki je predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. To pomeni, za 40 let pokojninske dobe brez dokupa po določbah veljavnega ZPIZ- 2 oziroma z ustrezno krajšo pokojninsko dobo brez dokupa, ki je določena za ženske v prehodnem obdobju po 27. členu ZPIZ-2. Tako sporočajo z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Z novim zakonom bodo do pravice do zagotovljene pokojnine v višini 500 evrov upravičeni tudi vsi tisti, ki so že uveljavili pravico do starostne ali invalidske pokojnine po prej veljavnih predpisih (ZPIZ-92 ali ZPIZ-1) in so dopolnili pogoj pokojninske dobe po takrat veljavnih predpisih določenih za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti ali brez pogoja starosti, če takrat ni bil predpisan. To velja tudi za tiste s krajšo dopolnjeno pokojninsko dobo od sedaj veljavne. Pri ugotavljanju pokojninske dobe za pridobitev pravice do izplačila zagotovljene pokojnine pa se dodana doba ne upošteva, še dodajajo na ZPIZ.

S 1. oktobrom se zavarovancem, ki so izpolnili zgoraj navedene pogoje in so pridobili pravico do starostne ali invalidske pokojnine v sorazmernem delu po mednarodnih pogodbah zagotovi sorazmerni del zneska zagotovljene pokojnine. Znesek zagotovljene pokojnine in sorazmerni del zneska zagotovljene pokojnine se bosta usklajevala skladno z usklajevanjem pokojnin.

Kdo ni upravičen do zagotovljene pokojnine v višini 500 evrov?

Na ZPIZ pojasnjujejo, da do zagotovljene pokojnine v znesku 500 evrov niso upravičeni uživalci predčasne pokojnine, uživalci starostne pokojnine, ki jim je bila zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti zmanjšana na podlagi 53. člena prej veljavnega ZPIZ-1 ter uživalci starostne ali invalidske pokojnine, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic. Znesek zagotovljene pokojnine oziroma njegov sorazmerni del se ne bo upošteval pri določanju osnove za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine, enako ne pri odmeri nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Izplačilo upravičencem konec meseca oktobra

Upravičencem bo po navedbah ZPIZ zagotovljena pokojnina v višini 500 evrov oziroma v sorazmernem delu tega zneska izplačana prvič konec meseca oktobra z rednim nakazilom pokojnin. Vsi, ki se jim bo pokojnina zvišala po ZPIZ-2C, bodo prejeli obvestilo o nakazilu. Za starostne in invalidske pokojnine, uveljavljene od 1. oktobra dalje, bodo določbe ZPIZ-2C upoštevane že ob njihovi odmeri, še sporočajo z ZPIZ.

Marsikdo bo rekel, “nekaj pa je”, vendar je takoj jasno, da predlagani zakon ne predstavlja celovite rešitve. Ob tem pa se lahko sarkastično vprašamo: “Je pred nami volilno leto in kje je nekoč obljubljenih 1000 evrov za vse upokojene?”