Okrogla miza na temo suhi/ mokri vzdrževalniki za Savinjsko dolino

V torek 19.12.2017 je potekala okrogla miza na temo suhi/mokri zadrževalniki v Savinjski dolini.

Kmetje SSD smo ogorčeni, ker MOP ni naredil ničesar glede mokrih zadrževalnikov.

Glede na podnebne spremembe in nujnost namakanja kmetijskih pridelkov je potrebno čim prej pristopiti k izgradnji mokrih zadrževalnikov, ki bodo v dveh funkcijah, kot akumulacija vode za namakanje in zadrževanje vode ob poplavah.

 Pristopi naj se k fazni gradnji. Najprej mokri zadrževalniki, nato pa se po potrebi zgradijo še suhi zadrževalnik na območju, kjer bo najmanj degradiralo kmetijsko zemljišče.

 Predlagamo, da se iz kohezijskega programa EU za odpravo posledic vodnih ujm in urejanje voda v programskem obdobju 2020-2027, izkoristi del sredstev (cca. 130 mio eur) za izgradnjo petih vodnih akumulacij, ki bi nadomestile  suhe zadrževalnike v SSD in urejanje vodotokov Savinje, Bolske in Ložnice.

 Teh pet akumulacij bi bilo na obrobju Savinjske doline, ki v ničemer ne posegajo v kmetijsko in urbano območje in so alternativni predlog komisije za vodne zadrževalnike pri KGZS suhim zadrževalnikom v SSD.

Ti zadrževalniki bi rešili poplavno varnost na Bolski in Savinji in služili kot nujno potrebna akumulacija vode  za namakanje  kmetijskih površin v celotni Savinjski dolini.

 S tem bi lahko iz današnjih 800ha namakanih površin, dvignili namakanje še za vsaj 2000 ha, kar je 80% od 3886 ha kmetijskih površin, ki so primerne za namakanje v SSD.

Cevovodi, črpališča in ostala oprema pa bi se lahko financirala  iz razpisov EU,  kmetijskega sklada in lastnih sredstev kmetov.

 Predlagamo tudi, da se ureditev namakanja, akumulacij in poplavna varnost v SSD vključi v novelirani program NUV-2,  ki je v pripravi.

 Pri pripravi programa NUV-2 naj obvezno sodeluje tudi komisija za vodne zadrževalnike pri KGZS.

Nujno je potrebno tudi zagotoviti sredstva za delovanje »Namakalnega centra« na IHPS.

MKGP NAJ PODPRE PRIZADEVANJA ZA IZGRADNJO MOKRIH ZADRŽEVALNIKOV.

Marjan Golavšek, podpredsednik KGZS