Ohranimo zeleno mesto

Foto: Andrej Vrbec

Vizija mladega mesta Velenja je bila zasnovana na tem, da je treba rudarjem, ki preživijo pol dneva v jami, zgraditi svetla in sončna stanovanja v blokih zgrajenih na velikih zelenicah. Kaj pa se dogaja danes?

Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto je nastala, ko smo stanovalci  okolišnjih blokov izvedeli, da ima Mestna občina Velenje namero odtujiti (zamenjati) parcelo z zasebnim investitorjem, kateri pa bi na omenjeni zelenici zgradil dva stanovanjska objekta.

Sokrajani smo se nemudoma povezali in zbrali okoli 400 podpisov peticije, ki nasprotuje pozidavi in zamenjavi zelenice. Pod peticijo je bilo podpisanih tudi večina predstavnikov sveta Mestne četrti desni breg.  Z odtujitvijo te nepremičnine Mestna občina Velenje ne rešuje stanovanjske problematike, stanovanja zgrajena na tej parceli se bodo prodajala po tržni vrednosti občina pa s tem ne pridobi neprofitnih stanovanj. Velika ponudba stanovanj na trgu, s področju mestne občine Velenje, je razvidna na raznih spletnih oglaševalskih portalih. V civilni iniciativi smo zato bili odločno proti pozidavi zelenic, ker se na zelenici igrajo otroci, drevesa na zelenici, dajejo v poletnem obdobju senco zaradi katere okolišnji stanovalci lažje prenašajo vročino. S pozidavo zelenice pa bi obremenili že tako obremenjeno Kersnikovo cesto na katero bi imeli izvoz stanovalci novih objektov, da o parkirnih prostorih, ki bi bili od petorčkov oddaljeni le 1,5m niti ne govorimo.

Foto: Andrej Vrbec

Čeprav se krajani Mestne četrti desni breg z pozidavo zadnje zelenice v njihovi četrti niso strinjali je večina svetnikov (SD, DeSUS in SMC) na 4. seji Sveta mestne občine potrdila sklep, kateri je omogočil zamenjavo parcel. V Civilni iniciativi Ohranimo zeleno mesto nam tako ni preostalo drugega kot, da sprožimo akcijo za razpis naknadnega referenduma glede dela splošnega akta Mestne občine Velenje.

Po vložitvi zahteve za naknaden referendum je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič Civilno iniciativo obvestil o nepravilnostih pri oddani dokumentacije. Seveda se z mnenjem župana nismo strinjali vendar smo za dobrobit zelenice zadevo dopolnili. Z dopolnitvijo so bili izpolnjeni pogoji za začetek postopka zbiranja podpisov volivcev za podporo zahtevi​​​​​​​.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je tako skladno s 16a. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi o vloženi pobudi ter koledarskem roku za zbiranje podpisov obvestil ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice. O določitvi koledarskega roka je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič obvestil tudi Civilno iniciativo, in sicer da  35-dnevni rok za zbiranje podpisov začne teči 1. septembra 2019, iztekel pa se bo 5. oktobra 2019. Podpisi se bodo evidentirali na Upravni enoti Velenje.

Napisal: Andrej Vrbec