Ogromna škoda, ki jo je povzročil decembrski vetrolom

Že v mesecu decembru smo pisali, kako nemočno, so zaradi vetra, padala drevesa po naših gozdovih. Marsikje si še niso opomogli zaradi žleda, ki nas je doletel pred leti in že se je ponovilo, tokrat še huje, v obliki vetra. Na udaru so bile predvsem smreke.

Strokovnjake zdaj najbolj skrbijo podlubniki, saj se je država zaradi prevelike količine lesa, ki je potreben spravila, soočila s pomanjkanjem usposobljene delovne sile na tem področju.

Ocenjujejo, da je poškodovanih vsaj polovica državnih gozdov. V družbi Slovenski državni gozdovi predvidevajo, da bo potrebno posekati kar 1,3 milijona kubičnih metrov lesa.

Ocene, koliko je poškodovanih gozdov, ki so bile predvidene prej, so bile premajhne. Šele zdaj so se soočili z bolj realno, res katastrofalno sliko uničenja.

Prav tako so opozorili, da so razmere spravila lesa po vetrolomu, izredno nevarne. Sanacija bo zaradi tega dražja in počasnejša. Najhuje bo na težje dostopnih terenih in tam, kjer ni gozdnih prometnic.

Menda bo na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ustanovljena skupna komisija, ki bo povezala vse deležnike, ki bodo sodelovali pri sanaciji – skupaj bodo iskali najboljše rešitve.

Glede na povedano in glede na opozorila, da je delo v gozdovih izjemno nevarno, želimo vsem lastnikom gozda, kot tudi sekačem, vse dobro!