Od torka dalje omejitev gibanja med občinami!

Foto: pixabay.com

Stanje z okužbami se še vedno slabša – sprejemati morajo nove ukrepe za zajezitev. Tako bo od torka dalje omejeno gibanje med posameznimi občinami.

Ukrepa smo navajeni že iz prvega vala in predvidevamo, da poznate tudi izjeme. Ukrep omejitve gibanja med občinami bo veljal 7 dni.

Sproščanje tega ukrepa bo postopno – po pokrajinah, ki jim bo ta ukrep najbolj omejil število okuženih.

Ostanite zdravi in ostanite doma!