S strani podjetja PUP Saubermacher d.o.o. so bili obveščeni o številnih nepravilnostih pri zbiranju odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih v Zgornjesavinjskih občinah Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava in Gornji Grad.

V zabojnikih, ki so namenjeni zgolj ODPADNIM NAGROBNIM SVEČAM so pogosto najdeni tudi odpadki, ki tja NE SODIJO.
V kolikor omenjeni zabojniki vsebujejo tudi druge odpadke, nastanejo pri oddaji v predelavo težave, saj prevzemnik odpadnih nagrobnih sveč (v nadaljevanju: ONS) zahteva povrnitev vseh stropkov, če ONS niso v ustreznem stanju za predelavo.
Vsa pokopališča bodo zato v prihodnje tudi nadzorovana s strani občinskega okoljskega inšpektorja.
Spletno uredništvo

VIR: Občina Ljubno