Družbi PEOR, Gradbeno podjetje Celje, d. o. o., Celjska cesta 2a, 3212 Vojnik, se dovoli začasna popolna zapora občinske kategorizirane ceste – lokalne ceste z oznako LC 490331 – odcep Oljka, od stanovanjskega objekta z naslovom Andraž nad Polzelo 49, 3313 Polzela, do stanovanjskega objekta z naslovom Andraž nad Polzelo 77 zaradi sanacije plazu Krk v Andražu.

V času od 1. 7. 2024 do 31. 10. 2024 bodo občasne popolne zapore, takrat bo urejen obvoz po vzporednih regionalnih cestah.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Polzela