Občina Šoštanj z novim letom ukinja brezplačne avtobusne linije po krajevnih skupnostih

Foto: Vir:.https://www.sostanj.si/objava/583322

Takšno pojasnilo lahko preberemo na spletni strani Občine Šoštanj:

1. julija letos smo uvedli poskusne linije brezplačnih prevozov po krajevnih skupnostih za občane, tako da je bila večina občine pokrita (ponedeljek – Gaberke, Ravne, torek – Zavodnje, sreda – Bele Vode, četrtek – Skorno Florjan, petek – Lokovica).

Prevozi so se izvajali dvakrat dnevno, enkrat dopoldne in enkrat popoldne.

Vsakodnevno smo spremljali število potnikov, ki so brezplačne prevoze uporabljali, in ugotovili, da je interes zelo majhen (v povprečju manj kot štirje potniki dnevno, torej manj kot dva potnika na prevoz).

Upoštevali smo dejstvo, da traja nekaj časa, da se ljudje navadijo novosti, zato smo s poskusnimi vožnjami vztrajali pol leta – zdaj ugotavljamo, da bi bilo nadaljnje vztrajanje pri brezplačnih prevozih povsem neracionalno, zato z novim letom brezplačne avtobusne linije ukinjamo.
Ostaja pa brezplačni prevoz za uporabnike redne avtobusne linije na relaciji Topolšica – avtobusna postaja Šoštanj – Podkraj pri Velenju, in sicer vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) z odhodom iz Topolšice ob 9:12, 10:12, 16:12, 17:12 ter odhodom iz Podkraja ob 10:32, 11:32, 17:32, 18:32.
V praksi to pomeni, da so ob navedenih urah prevozi brezplačni od Topolšice do Gorice v Velenju, saj gre za isto avtobusno linijo in se navezuje na brezplačni velenjski lokalc.”