Štab CZ Luče opozarja vse sodelujoče pri sanaciji po ujmi (reševalne službe, prostovoljce, občane…), da pazijo na najvišjo možno stopnjo higiene (uporaba rokavic, zaščitnih mask pri prašenju suhega mulja, umivanje rok…) zaradi povečanega zdravstvenega tveganja.

Nedavna ujma je s sabo odnesla hiše, kmetijske objekte, pomožne objekte in ostalo infrastrukturo, v kateri so bile shranjene različne kemikalije, naftni derivati, pesticidi, katerih embalaža se je v ujmi razbila in pa da se na območju nahajajo tudi kadavri domačih živali, nekateri še zasuti v naplavinah ali v objektih. Posledično je potrebno celotno območje smatrati za kontaminirano oziroma tvegano za zdravje.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Luče