Občina Ljubno se poteguje za Evropsko nagrado za razvoj podeželja

Foto: Vir:.https://www.ljubno.si/objava/685768

Mednarodna komisija je obiskala Občino Ljubno ob Savinji, ki kandidira na 17. natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja.

Takole sporočajo:

“Ljubno, 5. 10. 2022 – tričlanska mednarodna komisija je obiskala Občino Ljubno, ki jo je Slovenija kandidirala na 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022, ki ga razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE. Po ogledu območja so člani žirije poudarili, da je Ljubno tradicionalna občina, a hkrati moderno naravnana v prihodnost in povezana znotraj občine v regiji, kot tudi s svetom. Kakovost življenja je na zelo visoki ravni, a vendar ima kraj svoje jedro, kjer čutiš njegov značaj. Ljubno se poteguje, v konkurenci 21 podeželskih evropskih območij.”

Sporočajo tudi o nekaterih podrobnostih tega izziva:

Kar 21 vasi iz 21 regij v dvanajstih različnih državah Evrope se poteguje za nagrado European Village Renewal Award 2022 pod geslom “Graditi mostove”. Geslo natečaja »Graditi mostove« ponazarja način kako se odzvati na velike izzive našega časa, pa naj gre za podnebne spremembe, pomanjkanje virov, digitalno transformacijo, pandemijo ali vojno v Evropi z dramatičnimi posledicami tudi za najmanjše vasi.

Vključuje tudi nevarnost različnih konfliktov in globoke družbene delitve. Geslo je signal, da izberemo poti, ki vodijo drug k drugemu, ne da bi pri tem izgubili cilj.

Skladno s tem je poudarek na vaseh in skupnostih, ki spodbujajo dialog, iščejo stične točke ter iščejo družbeno, ekonomsko in ekološko odgovorne rešitve za številne naloge, ki jih postavljata naš čas in specifični prostor vsakega udeleženca.

Mednarodna žirija je avgusta in septembra pregledala prispele vloge, v oktobru pa bodo tričlanske komisije strokovnjakov na področju razvoja podeželja območja tudi obiskala. Končno odločitev o zmagovalcu bodo sprejeli v zimskih mesecih, podelitev pa bo potekala maja 2023 v skupnostih zmagovalca prejšnjega natečaja v  Hofeimer Land na Bavarskem v Nemčiji.”

In kakšen je bil odziv komisije, ki je obiskala Ljubno in ocenjevala, koliko je občina  zares usmerjena v prihodnost:

“Po ogledu območja so člani žirije poudarili, da je Ljubno tradicionalna občina a hkrati moderno naravnana v prihodnost in povezana znotraj občine, v regiji, kot tudi s svetom.

Kakovost življenja je na zelo visoki ravni a vendar ima kraj svoje jedro, kjer čutiš njegov značaj.

Navdušenje nad območjem so zaključili z mislijo »Ne zmaga najmočnejši, ampak tisti, ki se najboljše prilagodi spremembam.”