Občina Ljubno obvešča občane o začetku gradnje

Foto: Slika je simbolična, Vir:.pixabay.com

Podjetje GVO, d.o.o. je skupaj z izvajalcem Optic-Tel d.o.o. začelo z gradnjo optičnega omrežja v različnih naseljih v občini Ljubno. Zato je v naslednjih mesecih mogoče sočasno z gradnjo optičnega omrežja zgraditi v teh naseljih tudi hišni priključek, s katerim se občanom zagotavljajo sodobne telekomunikacijske povezave in visoke hitrosti prenosa podatkov, ki jih omogoča najsodobnejše optično omrežje.

Gradnja je delno sofinancirana iz evropskih sredstev (preko Ministrstva za javno upravo), v večinskem deležu pa jo  financira podjetje GVO, d.o.o.

V preteklih mesecih ste v vaše poštne nabiralnike že prejeli osnovne informacije s prošnjo, da izrazite svoj interes za izgradnjo optičnega priključka na priloženem obrazcu in ga posredujete na elektronski naslov [email protected] ali po pošti v kuverti, ki ste jo prejeli poleg vabila. V kolikor tega še niste storili vas vabimo da to storite čimprej.

Na terenu so naši podizvajalci, ki pobirajo služnosti oz. soglasje za izvedbo gradbenih del na zasebnih zemljiščih. Če poteka zemeljska trasa po vašem zemljišču, vas bodo obiskali naši predstavniki. Skupaj boste izpolnili dokumentacijo, ki je predpogoj za pričetek gradbenih del.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek :

elektronskega naslova [email protected] ali

telefonske številke 02/333-26-26.