Občinska uprava Občine Gornji Grad objavlja pogoje za brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev RS v Evropski parlament.
Vlogo za brezplačna plakatna mesta pošljite na [email protected]
Spletno uredništvo

VIR: Občina Gornji Grad