Občane občine Braslovče obveščamo, da je zaradi izrednih razmer v občini sklican štab CZ. Vse enote so na terenu. Najbolj ogrožena območja so območja ob Savinji.
Občane prosijo, da ohranijo mirno kri in upoštevajo ukrepe ter navodila pristojnih oseb.
    • v primeru poplav se umaknite v višje nadstropje
    • če ste na prostem, se umaknite na območje, ki ga voda še ni dosegla
    • ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam voda sega le do kolen, saj vas lahko spodnese, vodni tok lahko nosi večje predmete
    • upoštevajte zapore cest, saj lahko ostanete ujeti

Številka 112 je preobremenjena in jo kličite le ob najnujnejših primerih, drugače pokličite na telefonsko številko: 041 576 020 ali 03/703 84 08.

Spletno uredništvo

VIR: Občina Braslovče