Novi ukrepi vlade

Foto: pixabay.com

Vlada je v dveh regijah dovolila odprtje gostilniških vrtov, prav tako pa bodo srednješolci spet obiskovali šolo po načrtu C.

Poglejmo ukrepe malo od blizu:

“Z Odlokom je začasno prepovedano zbiranje ljudi v:

– glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,

– višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (na primer klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov),

– študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk,

– ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,  laboratorijskih vaj in individualnega pouka.”

Določeno je obvezno nošenje mask v osnovnih in srednjih šolah, razen za učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku.

Ob tem so z vlade še sporočili – vsi ostali že do sedaj veljavni ukrepi se nadaljujejo tudi v prihajajočem tednu:

“Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.”

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-03-60-redna-seja-vlade-republike-slovenije/