Bil je projekt. Nastala je povezana dolina – turistična destinacija. Nov doprinos slovenskemu turizmu. In to ravno na svetovni dan turizma, v sredo, 27. septembra 2023, v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu.

Namreč, destinacija je rezultat enoletnega projekta LAS SSD in njenih šestih občin (občina Žalec, Vransko, Polzela, Braslovče, Prebold in Tabor) ter ESRR nepovratnih sredstev. Projekt »Povezovanje turističnih potencialov Spodnje Savinjske doline« je postal več, kot le to. Nastala je turistična destinacija, ki je povezala in k sodelovanju vzpodbudila vse deležnike doline, prav tako se je k financiranju nadaljnjega razvoja turizma zavezalo vseh šest občin.

Na destinacijskem dogodku so snovalci projekta razkrili vsebino prvega skupnega destinacijskega kataloga SSD in 5 letne smernice razvoja turizma, h katerim so se partnerske občine zavezale (SRT SSD 2023-2028).

Pričetek destinacijskega dogodka je otvorila Doris Urbančič Windisch , vodja sektorja za razvoj turizma z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki je potrdila, da je destinacijsko povezovanje res prava pot in so prizadevanja ter delovanje na področju turizma doline, kot doprinos slovenskemu turizmu, prepoznana tudi na nacionalnem nivoju. Kako prelomno je to za Dolino zelenega zlata in da ni vprašanje- da ali ne dalje, temveč samo še kako, so na svetovni dan turizma, razgrnitvi strateškega razvoja doline v zaključni razpravi potrdili tudi župani občin – partneric destinacije.

 

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Polzela