Nagrado za življenjsko delo dobil mag. Albin Vrabič

Foto: mag. Albin Vrabič (vir:. prtscr-https://www.gov.si/)

Omenjena nagrada je v sklopu nagrad, ki se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Mag. Albin Vrabič je prejemnik nagrade za življenjsko delo na področju dela v srednješolskem izobraževanju.

Pogoji za prejetje takšne nagrade so sledeči:

“Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval  k razvoju kakovostnih vsebinskih in sistemskih rešitev na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti, če njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih; če dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu; če se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev.” (vir: gov.si)

Več si preberite tukaj:

https://www.gov.si/novice/2020-12-08-podeljene-so-najvisje-drzavne-nagrade-za-izjemno-delo-na-podrocju-solstva-za-leto-2020/

Spoštovanemu mag. Albinu Vrabiču iskreno čestitamo!