Minister Aleš Hojs je najprej obiskal TEŠ in Premogovnik Velenje

Foto: Vir:. https://www.facebook.com/

Včeraj je Minister Aleš Hojs obiskal TEŠ in PV. Pogovor je potekal z obema vodstvoma
družb in sicer v smeri nemotene oskrbe Slovenije z električno energijo. Prav tako si je v sklopu obiska ogledal proizvodnjo tako v termoelektrarni in kot tudi v premogovniku. Posebno pozornost je namenil varnosti delavcev v obeh proizvodnih procesih. Z videnim je bil zadovoljen. Kot so zagotovili vodstveni delavci največ pozornosti namenjajo prav varnosti in zdravju zaposlenih, s čimer se je minister tudi strinjal.