MEDNARODNI DAN DRUŽIN

Foto: pixabay.com

Mednarodni dan družin, ki ga obeležujemo 15. maja, letos v ospredje postavlja pomembnost izobraževanja v zgodnjem otroštvu, pomembnost vseživljenjskega učenja ter blaginje vseh družinskih članov.

Geslo letošnjega dneva družin je: “Družine, izobraževanje in blaginja”.

V začetku leta 2015 je bilo v Sloveniji po podatkih iz registrskega popisa prebivalstva 576.177 družin. V vsaki so bili povprečno trije člani. Najpogostejši tip družine je bil zakonski par z otroki, vendar pa se število takšnih družin številčno zmanjšuje že od leta 1991. Povečalo se je število zunajzakonskih skupnosti, v začetku leta 2015 so predstavljale 13 odstotkov vseh družin v Sloveniji, v njih pa se je rodila vsako leto že več kot polovica otrok. V tretjem četrtletju 2016 pa je zakonsko zvezo sklenilo 2.682 parov, razvezal se je 501 par. V primerjavi z istim obdobjem leta 2015 je bilo zabeleženih več sklenitev zakonskih zvez (za 2,5 odstotka) in razvez (za 13,1 odstotek).

Slovenske družine so imele v letu 2015 v povprečju 1,16 otroka oziroma 1,56 otroka, če se upošteva le družine z otroki. Prevladovale so družine z enim otrokom, sledile so družine z dvema otrokoma.

Foto: pixabay.com

Letošnji dan družin opozarja tudi na vlogo vseh skrbnikov v družinah, staršev, starih staršev in sorojencev ter na pomembnost izobraževanja staršev za blaginjo otrok. Za zgled postavlja tudi že uveljavljene oblike usklajevanja, družinskega in poklicnega življenja, ki so se izkazale kot dobre prakse. Delovne razmere, v katerih delajo starši, vplivajo na zmožnost njihove aktivne vloge pri izobraževanju otrok.

Drugi poudarek letošnjega dneva družin je namenjen spodbujanju izobraževanja v obdobju do vključitve v osnovnošolsko izobraževanje. Med otroki v vrtcih je v vsakem posameznem šolskem letu najnižji delež otrok, starih 1 leto (45 odstotkov); z vsakim letom starosti je delež otrok v vrtcih višji in pri starosti 5 let je bilo v šolskem letu 2015/16 v vrtec vključenih 92 odstotkov otrok te starosti. Evropski strateški cilj, zapisan v dokumentu Izobraževanje in usposabljanje 2020, predvideva, da naj bi bilo v predšolsko izobraževanje vključenih 95 odstotkov otrok te starosti. Slovenija tega cilja še ni dosegla.

Med socialno najbolj ogrožene skupine spadajo enostarševske družine.

Po podatkih raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih za leto 2015 je 32 odstotkov (oziroma 25.000) teh družin živelo pod pragom tveganja revščine. Živeli so v slabših stanovanjskih razmerah in so si težje kot druge družine privoščili počitnice in nepričakovane izdatke; skoraj polovica pa jih je težko preživela s svojimi prihodki. (Vir: SURS)

“Šteti se za družinskega člana je neprecenljiva vrednost, katere cena je ljubezen.” (Pozitivne Misli)