Ljubno z načrti za prihodnje leto

Foto: pixabay.com

Občina Ljubno si kot vse napredne občine želi izboljšati bivanjski prostor svojim občanom. To pa je pomembno tudi za turizem – kajti urejeno okolje je pogoj za večji obisk in dotok sredstev iz naslova turizma.

Na seji občinskega sveta so tako svetniki potrdili občinski proračun za prihodnje leto. predvidevajo, da bo proračun visok okoli 3 milijone.  Prepričani pa so tudi, da se bodo odhodki zmanjšali za približno 100.000 evrov.

Največ denarja bodo porabili za obnovo lokalnih cesti in posodobitev infrastrukture. V načrtu pa imajo tudi selitev knjižnice, ki bi dobila primernejši prostor.

Iz sredstev proračuna načrtujejo tudi obnovo občinskih objektov in ureditev prostora v katerem bi hranili muzejske zbirke.

Mi dodajamo – upamo, da se jim smeli načrti uresničijo v dobrobit Ljubenčanov!