KOMPLEKS AVTOKAMP JEZERO VELENJE SE PRODAJA

Avtokamp Jezero, Foto: kraji.eu

Lastnik kompleksa Avtokamp Jezero Premogovnik Velenje d.d. je v uradnem listu Republike Slovenije objavil, da prodaja omenjeni kompleks, ki obsega ograjen prostor za kampiranje v izmeri 22.259 kvadratnih metrov, kjer so priključek za elektriko, vodovod in kanalizacija. V ograjenem prostoru se nahajata dva objekta, eden izmed teh je recepcija z neto tlorisne površine 197 kvadratnih metrov.

 

Izhodiščna neto cena znaša 850 tisoč evrov.

 

Avtokamp Jezero, Foto: kraji.eu

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 20 tisoč evrov in se najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe tudi plača. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe z možnostjo sporazumnega podaljšanja.

Trenutno je kamp v najemu, najemnik pa ima predkupno pravico.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.si/si/1585.

Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: [email protected] ali po telefonu 03/899-61-66.

 

Uredništvo