V medijih smo zasledili tabelo prejemnikov sredstev, ki jih je Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov porabil od ustanovitev leta 2017. Do sedaj naj bi bilo porabljenih preko 63 mio €.

Poslanec Tomaž Lisec je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s sredstvi Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V medijih smo zasledili tabelo prejemnikov sredstev, ki jih je Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov porabil od ustanovitev leta 2017.

Do sedaj naj bi bilo porabljenih preko 63 mio €.

Sprašuje sledeče:

1.     Koliko sredstev je bilo porabljenih od leta 2017 do vključno leta 2023?

2.     Koliko je zaposlenih na Uradu – prosim za številke oziroma kadrovski načrt za vsako leto od 2017 do vključno leta 2023?

3.     Obstajajo tudi zunanji izvajalci, ki pomagajo Uradu?

4.      Katere lokacije in v kakšni površini uporablja Urad za svoje delovanje? Kako je z voznim parkom?

5.     Na kakšen način izbere ponudnike? Na podlagi česa in za katere stroške je urejeno sodelovanje s Sovita d.o.o, Gostilna in Pizzerija Nibi, Sebina Bašič s.p., Aktiva Varovanje d.o.o., Fit varovanje d.d., Cleaning d.o.o.?

 

 

Spletno uredništvo