Kolesarji in motoristi pogosti povzročitelji prometnih nesreč

Foto: pixabay.com

Celje, 14. maj 2020
V  tem  mesecu  smo  na  območju  Policijske  uprave  Celje  obravnavali 51
prometnih  nesreč.  V  16.  so bili udeleženi vozniki enoslednih vozil.  Od
tega   je  bilo 11 kolesarjev in 5 voznikov motornih koles. Kar 12 voznikov
enoslednih vozil, od tega 8 kolesarjev,  je prometne nesreče povzročilo.

V  omenjenih prometnih nesrečah so se huje poškodovali štirje kolesarji, ki
so  prometne  nesreče povzročili. Lažje se je poškodovalo še pet kolesarjev
in  voznik motornega kolesa.

Zaradi  omenjenega  stanja  smo  v  tem  času  na našem območju izvedli več
poostrenih  in  rednih   nadzorov  cestnega  prometa, v katerih smo posebno
pozornost posvetili ravno voznikom enoslednih vozil.

Od začetka maja do včeraj smo kontrolirali 278 voznikov enoslednih motornih
vozil  in  ugotovili  46 različnih kršitev. V enem primeru smo uvedli hitri
postopek, podali smo 3 obdolžilne predloge, izdali 25 plačilnih nalogov, za
manjše  kršitve  smo  opozorili  17 voznikov enoslednih motornih vozil. Dva
voznika sta vozila pod vplivom alkohola.

Prav  tako  smo pri poostrenih nadzorih cestnega prometa nadzirali ravnanja
kolesarjev   in   ugotovili   90   kršitev.   22.  smo  odredili  preizkuse
alkoholiziranosti  in  ugotovili,  da  so trije kolesarili močno opiti, pri
treh  je obstajal sum, da so vozili pod vplivom prepovedanih drog, zato smo
jim  odredili  strokovne  preglede.  Zoper  dva  kolesarja smo uvedli hitra
postopka,  podali  smo  5  obdolžilnih  predlogov  in  izdali  22 plačilnih
nalogov. 67 kolesarjev smo zaradi zaznanih kršitev opozorili.

Opažamo,  da  se  je  v  zadnjem   obdobju močno povečalo število vseh vrst
enoslednih  vozil,  še  najbolj  kolesarjev. Obenem opažamo, da so le-ti še
vedno   premalo   pozorni   na  lastno  varnost  in  marsikdaj  ne  ravnajo
samozaščitno  in  se obnašajo, kot da so na cestah sami. Res je trenutno še
vedno  manj ostalega motornega prometa kot običajno, vendar to kolesarje ne
odvezuje, da ravnajo nespametno in ne spoštujejo načela zaupanja.

Vse  udeležence  v  cestnem prometu, ne le  voznike enoslednih vozil, znova
pozivamo,  da se v prometu obnašajo odgovorno, strpno in razmeram primerno.
Le  na ta način bodo lahko dali svoj doprinos k lastni varnosti in varnosti
ostalih udeležencev cestnega prometa.

Milena Trbulin