Kmetijske subvencije

Foto: pixabay.com

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je sporočila, da bodo do 6. maja sprejemali vloge za kmetijske subvencije.

Vloge za subvencijo je potrebno oddati po elektronskem vnosu. Pri tem si lahko kmetje pomagajo s pomočjo kmetijskih svetovalcev ali njihovimi pooblaščenci.

Informacije, obrazce in vse potrebne podatke lahko kmetje najdejo na spletni strani Zbirna vloga 2019.

Link je TUKAJ!