Trenutno je težiščna pozornost vlade usmerjena v odziv na nedavne uničujoče poplave. Vendar to še ne pomeni, da je potrebno pustiti ob strani druga pomembna področja, ki se dotikajo zagotavljanja varnosti državljank in državljanov Slovenije.

Anja Bah Žibert: Kako in kdaj bo vlada ukrepala zaradi drastičnega povečanja števila nezakonitih migrantov, ki predstavlja veliko varnostno tveganje?

Poslanka Anja Bah Žibert je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s povečanim številom nezakonitih migracij.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj:

Iz statističnih podatkov o nedovoljenih migracijah na območju Republike Slovenije izhaja, da se število ilegalnih prehodov državne meje povečuje. Iz zadnjega objavljenega poročila na spletni strani Policije izhaja, da je bilo v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023 obravnavanih 26.871 nezakonitih prehodov državne meje. V lanskem enakem odbobju je bilo obravnavanih 10.103 nezakonitih prehodov. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Pakistana.

Do koncu julija so na območju PU Novo mesto obravnavali skoraj 73 % vseh nezakonitih prehodov meje. Na območju PU Koper so obravnavali dobrih 19 % nezakonitih prehodov državne meje. Slabše je stanje na področju zlorab v zvezi z namerami za vložitev vlog za mednarodno zaščito. V navedenem obdobju je bilo izraženih 25.601 namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. V enakem odbodbju leta 2022, ko je bilo evidentiranih 7.194 namer.

Policija več ne objavlja podatkov o nezakonitih prehodih državne meje za vsak mesec. Primerjava med objavljenimi poročili pa kaže, da se je število nezakonitih prehodov državne meje izrazito povečalo pred odpravo nadzora meje s Hrvaško in je torej bolj kot posledica odprte meje posledica politike odprtih vrat do ilegalnih migrantov nove vlade. Primerjava in preračun med objavljenimi poročili, ki jih policija objavlja, kaže na to, da je bil julija dosežen nov vrh, saj so popisali 6597 nezakonitih migrantov po prečkanju državne meje. Večina je izrazila namero podaje prošnje za priznanje mednarodne zaščite.

Iz vsega navedenega izhaja, da gre za drastično povečanje števila nezakonitih prehodov meje. Zavedam se, da je trenutno težiščna pozornost dela vlade usmerjena v odziv na nedavne uničujoče poplave, ki so povzročile obsežno škodo po Sloveniji, pomoč in hitro obnovo ter osredotočanje na zagotavljanje ključnih pogojev za normalno življenje. Vendar to še ne pomeni, da je potrebno pustiti ob strani druga pomembna področja, ki se dotikajo zagotavljanja varnosti državljank in državljanov ter Slovenije.

Vlada Republike Slovenije žal opušča dolžnostno ravnanje na področju preprečevanja nezakonitih migracij in sprejemanja ukrepov za upočasnitev toka nezakonitih migracij. Tega problema se je potrebno zavedati. Žal se tega ne zaveda Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policija, saj so ne glede na povečano število nezakonitih migracij iz poročil Policije o nedovoljenih migracijah od oktobra 2022 črtali naslednji tekst: »Trend porasta števila izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito je letos izrazito strm. Kaže na očiten porast problematike zlorab našega azilnega sistema.«

Dejstvo je, da Slovenija boja proti nezakonitim migracijam ne opravlja v zadostni meri zato se bodo težave še stopnjevale. Samo včeraj, 23. 8. 2023, so na območju Posavja obravnavali več kot 330 nezakonitih prehodov državne meje.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašuje:

1.     Zakaj Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo in Policija glede na tako drastično povečanje števila nezakonitih prehodov državne meje in izraženih namer za priznanje mednarodne zaščite ne ukrepata, da bi preprečila takšne nezakonite prehode državne meje in zaščitila vitalne interese Slovenije?

2.     Ali in kako se bodo Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo in Policija odzvali na tako drastično povečanje števila nezakonitih prehodov državne meje, ki predstavlja veliko varnostno in siceršnje tveganje?

3.     Kakšne ukrepe bodo Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo in Policija sprejela za vzpostavitev bolj učinkovitega nadzora in preprečevanja ilegalnih migracij ter zmanjšanje pritiska ilegalnih migracij?

4.     Kdo je po mnenju Vlade Republike Slovenije odgovoren za zaščito državne meje, da v Sloveniji prihaja do tako povečanega števila nezakonitih prehodov državne meje, oziroma kdo ne opravlja svojega dela, kot bi ga moral?

 

Spletno uredništvo