Kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja osumljene štiri fizične in dve pravni osebe

Celje, 31. 5. 2022

Kriminalisti  Sektorja  kriminalistične  policije  in  policisti Policijske
uprave  Celje,  so  v  zadnjem obdobju na  podlagi izdane odredbe sodišča v
Slovenj  Gradcu  in  ob  usmerjanju Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj
Gradcu,  na  širšem  območju  Policijske uprave Celje izvedli več hišnih in
osebnih  preiskav in sicer na sedmih različnih naslovih pri štirih fizičnih
in  dveh  pravnih  osebah,  z namenom iskanja dokazov v zvezi suma storitve
kaznivega dejanja obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu KZ-1.

V  omenjenem primeru gre za obsežno kriminalistično preiskavo, pri čemer so
kriminalisti  v  sodelovanju  z  inšpektoratoma  za  okolje  in prostor ter
kmetijsko  inšpekcijo oz. drugimi za to pristojnimi službami, z dosedanjimi
zbranimi  obvestili  in  dokazi, ugotovili, da so osumljenci v sostorilstvu
vsaj  od  konca  leta  2021  in  v  začetku leta 2022 na območju Koroške na
izključno  kmetijska  zemljišča  v  lasti  kmetov,  odložili  preko 500 ton
»sadre«  pod pretvezo, da gre za apno za apnenje  oziroma ph nevtralizacijo
tal. Na podlagi poročil pristojnih služb, ki so opravile preizkus vzorčenih
navedene  snovi,  je  ugotovljeno,  da  gre v opisanih primerih za kalcijev
sulfat, katerega bistvena značilnost je prekomerna vsebnost svinca, tudi do
40  krat  več  kot je to dovoljeno oz. je zanj predpisana mejna vrednost za
vnos v tla kot hranilo rastlinam.

Z  navedenimi  dejanji  so osumljeni spravili v nevarnost življenje ene ali
več oseb in živali oziroma povzročili resno nevarnost nastanka hude telesne
poškodbe  ali  dejanske  škode  kakovosti  zemlje  ali  vode  s  tem, ko so
omogočili, da težke kovine preidejo v zemljo ali podtalnico in posledično v
prehransko verigo, kar predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi.

Po  preučitvi  zasežene  dokumentacije,  analizi pridobljenih dokazov in po
prejemu  vseh  opravljenih  analiz  oz. poročil o preskusu vzorčenih snovi,
bomo  na  pristojno  Državno  tožilstvo  v  Slovenj Gradcu, zoper osumljene
poslali kazensko ovadbo.

Za  kaznivo  dejanje obremenjevanje in uničevanja okolja po 332. členu KZ-1
je  predvidena  zaporna  kazen od enega do osmih let, oziroma do dvanajstih
let če bi imelo to dejanje za posledico smrt ene ali več oseb.

Milena Trbulin