Kazen ali stroški varovanja – oboje je potrebno plačati, ker smo v demokraciji

Foto: TIGR
V medijih in med ljudmi se je pojavila dilema o računu stroškov varovanja, ki ga je prejel Jenul.
Vprašanje, ki si ga zastavljajo je – ali je to kazen?
Predstavniki oblasti pojasnjujejo, da je to zgolj strošek varovanja,  ker organizator zborovanja ni poskrbel za varnost udeležencev.
In res je tako – naša zakonodaja določa, da morajo biti zborovanja prijavljena.
Organizator poskrbi za varnost in tudi zakonsko odgovarja za morebitno povzročeno škodo.
Obstaja torej razlika med izrečeno kaznijo in med povračilom stroškov varovanja.
Imata pa ti dve kategorijo nekaj skupnega – oboje je potrebno plačati!