Kar štiri zlata priznanja za želodec

Foto: Vir:.https://www.obcina-recica.si/objava/637173
Letos je potekalo že 32. ocenjevanje želodca na Rečici ob Savinji.
Komisija je ocenila 26 primerkov, od tega so 4 podelili zlata priznanja.
Zmagal je Ivan Pavlič s Spodnjega Pobrežja.
Poleg njega so si zlato priznanje prislužili še:
– Marjan Goličnik iz Šmihela,
– Branko Petek iz Podvolovjeka,
– in Franc Hudej iz Lepe Njive.
Srebrno priznanje je dobila Vesna Ugovšek s Spodnjega Pobrežja.
Bronasto pa so prejeli:
– Anže Brezovnik z Rečice,
– Ivan Kramer iz nizke,
– in Tadej Jeraj iz Zgornjega Pobrežja.
Potrdila o kvliteti pa so prejeli trije iz Varpolj:
– Janez Jeraj,
– Vojko Vončina,
– in Jože Štorgel.
Najboljši so dobili praktične nagrade pokrovitelja BSH Nazarje.