Kandidat za župana Občine Žalec MATJAŽ KRK

Sem Savinjčan s srcem in dušo. Z družino živim v Migojnicah in sem vseskozi družbeno dejaven v Občini Žalec. Aktiven v Gasilskem društvu Zabukovica, Tenis klubu Liboje, Planinskem društvu Liboje, Nogometnem klubu Žalec in Godbi na pihala Liboje.Član sveta glasbene šole Risto Savin Žalec in podpredsednik SAŠA(savinjsko šaleške regije) SDS.
Od leta 2010 sem občinski svetnik, tako da dobro poznam delovanje lokalne skupnosti, delovanje Občine Žalec kot tudi občinske uprave. Poudarjam, da zelo dobro poznam problematiko občanov v naši občini zelenega zlata.

Leta 2013 so z mojim angažiranjem in civilno iniciativo znižali komunalni prispevek za področje kanalizacije za približno 30 do 35 odstotkov.

Dva mandata sem bil član sveta območnega Javnega sklada za kulturne dejavnosti ter v Svetu zavoda Osnovne šole Griže. Od leta 2014 sem predsednik Občinskega odbora SDS Žalec. Kot župan bom prisluhnil vsakemu, ker mi komunikativnost, odprtost za dialog in poštenost predstavljajo pomembne vrednote. Pri svojem delu ne bom izključeval nikogar. Svoje odločitve bom s sodelavci gradil na dobro argumentiranih izhodiščih in razvojno usmerjenih predlogih. Za kandidaturo sem se odločil zato, da prinesem svež veter v Občino Žalec , kjer ni pomembno komu je kdo pripaden, župan bom vsem. Živimo v isti občini in si želimo čisto, kulturno, prijazno in mirno okolje, kjer prav vsak najde svoj prostor.

Program ustvarjanja boljših pogojev v Občini Žalec

 • ustvarjanje pogojev za razvoj malih in srednjih podjetij s ciljem po
  ustvarjanju novih delovnih mest (zagotavljanje prostorskih pogojev s
  strani občine, zmanjšanje komunalnega prispevka za investitorje,
  zmanjšanje administrativnih ovir pri pridobivanju dokumentacije,..)
 • pridobivanje več nepovratnih sredstev iz evropskih skladov za
  različne projekte v občini, kot tudi za skupne projekte spodnjih
  savinjskih občin (projekt zelena mobilnost, projekti za mlade, projekti
  za podjetnike, projekti za starejše, …),
 • dokončanje del na infrastrukturnem področju (krožišča, pločniki,
  železniški prehodi, lokalne ceste, kolesarske steze, …)
 • izgradnja obvoznice Žalec – jug in obvoznice Petrovče – jug,
 • zagotovitev javnega vodovoda v vsako gospodinjstvo v naši občini in
  obnovitev obstoječega,
 • dobro sodelovanje vseh občin v širši regiji s ciljem, da se realizira čim
  več skupnih projektov,
 • varno in dostojno starost naših starejših občanov s ciljem po izgradnji
  doma za starejše občane v naši občini,
 • zagotovitev centra za mlade,
 • zagotovitev varnih šolskih poti naših šolarjev oz. zagotovitev šolskih
  prevozov po krajevnih skupnostih do osnovnih šol po občini,
 • ureditev igrišč z igrali za otroke po vseh krajevnih skupnostih naše
  občine,
 • prostor za druženje lastnikov s psi na prostem,
 • umetno travo na nogometnem stadionu Žalec,
 • ureditev rekreacijskih poti,
 • povezavo turističnih točk v občini…

Program kandidata za župana podpirajo vsi kandidati za svetnike, ki so tvorno sodelovali pri njegovi pripravi. Skupaj bomo skrbeli, da ne bo ostala preslišana problematika slehernega občana po krajevnih skupnostih v Občini Žalec!