Javno znano je, da se za “vrnitev” nagrade Makarovičevi zavzema tudi ministrica za kulturo. Nedavno je povedala: “Finančno nagrado smo – kar je tudi v pristojnosti ministrstva za kulturo – vrnili, postopki glede izročitve plakete še potekajo.”

Poslanec Andrej Hoivik je na ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z izplačilom finančnega zneska Prešernove nagrade.

Za vas spodaj objavljamo poslansko vprašanje v celoti.

Konec junija je Upravni odbor Prešernovega sklada odločil, da patru Rupniku, ki je bil nedavno izključen iz jezuitskega reda, ne bo odvzel nagrade. Glede vrnitve nagrade Svetlani Makarovič pa so zapisali, da o “vrnitvi” Prešernove nagrade iz leta 2000 pisateljici v odboru v aktualni sestavi niso nikoli razpravljali, saj ji nagrada ni bila “odtujena” ali “odvzeta” in ji zato tudi ne more biti “vrnjena”, saj manjka subjekt odtujitve ali odvzema, ki bi to edini lahko storil.

Pojasnili so tudi, da je upravni odbor na dveh rednih sejah v letošnjem letu razpravljal o zakonskem statusu “javno in v celoti zavrnjene Prešernove nagrade” (done cannot be undone) in o pravni podlagi za obligatornost pisateljičine “spremenjene volje” v odnosu do zavestne zavrnitve pred 23 leti (zastaralni rok, obligacijska razmerja, protokol), so pojasnili.

Ob tem UO Prešernovega sklada, ki je, kot poudarjajo, v skladu z zakonom o Prešernovi nagradi in Statuta Prešernovega sklada v Sloveniji edini pooblaščeni uradni organ za dodeljevanje in podeljevanje Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, “izjavlja, da Svetlani Makarovič ‘v celoti zavrnjena’ nagrada iz leta 2000 ni bila ‘vrnjena’ in da v tej zvezi tudi še ni sprejel nobenega sklepa. Problem v tej zvezi namreč ni ‘vrnitev’ nagrade, ampak aktualni pravni status njene ‘zavrnitve. In ta problem skuša upravni odbor reševati”, so pojasnili.

Javno znano je tudi, da se za “vrnitev” nagrade Makarovičevi med drugim zavzemate tudi vi. Ob objavi sporočila UO Prešernovega sklada pa ste za portal MMC povedali: “Finančno nagrado smo – kar je tudi v pristojnosti ministrstva za kulturo – vrnili, postopki glede izročitve plakete še potekajo.”

Zato sprašuje sledeče:

1.     Kakšna je bila višina denarne nagrade in na osnovi katere pravne podlage je bila nakazana?

2.     Višine nagrad določa upravni odbor, ki presoja umetniške dosežke. Ali je bil upravni odbor seznanjen z vašo odločitvijo?

3.     Ali je podelitev javnega denarja Svetlani Makarovič, ki je v preteklosti nagrado zavrnila, sploh mogoča? Kakšna je pravna podlaga za podelitev javnega denarja?

 

Spletno uredništvo