Kako je sedaj v Gorenju, s tistimi, ki ne delajo?

Foto: TIGR

Problem Gorenja so okuženi in presežni delavci . Kako pa imajo urejen njihov status:

Vzrok Višina nadomestila Kritje stroška
1. Delavec, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca. 100% mesečne plače Državni proračun
2. Delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela. 80% mesečne plače Državni proračun
3. Delavec, ki se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu bo pri prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena. 80% mesečne plače Državni proračun
4. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu in je bil razlog za odhod izjemen primer*. 50% mesečne plače (minimalno 70 % minimalne plače) Državni proračun
5. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu in nima upravičenega razloga/primera*. 0%  
6. Delavec, ki mu je zaradi varovanja zdravja zaposlenih in omejevanja širjenja SARS-CoV-2 pri delodajalcu družba Gorenje odredila čakanje ali delo na domu. 100% mesečne plače Delodajalec

Ob tem še pojasnjujejo: “*Izjemni primeri, v katerih je delavec upravičen do nadomestila navkljub odhodu v državo na rdečem seznamu: smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj, rojstvo otroka. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora tudi najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena, in o razlogih, iz katerih mu je bila odrejena karantena. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene to posredovati delodajalcu.”