Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja, da je volkov v Sloveniji preveč ter državo poziva, da reagira in upošteva opozorila ter strokovna poročila o prenaseljenosti volkov. V luči več primerov napadov volkov na drobnico zbornica tudi sprašuje, kdo bo ščitil kmeta in njegovo ustavno pravico do gospodarjenja.

Poslanec Jožef Jelen je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko volkov.

Za vas spodaj objavljamo poslansko vprašanje v celoti.

Na območju Občine Solčava je v začetku meseca julija ponovno prišlo do napada volkov, v katerem je bilo poklanih več deset glav drobnice. Na planinskem pašniku Olševa se je paslo 93 plemenskih ovc avtohtone jezersko-solčavske pasme in okoli 20 jagnjet. Po pokolu volka pa je bilo na pašniku opaziti le še manjši trop 30 živali.

Ob tem gre spomniti, da je to že drugi pokol na tem območju v zadnjem mesecu, saj so bile ovce napadene tudi junija na Molički planini v občini Luče ter na planinskem pašniku Raduha-Javorje, prav tako pa tudi na najvišji ležeči kmetiji v Sloveniji, ki je v občini Solčava, pri Bukovniku.

V mesecu maju se je zgodil pokol na Gorenjskem, na Bledu, kjer je volk pokončal sedem ovc in jagnjet, in to kljub temu, da je bil pašnik zaščiten z ograjo visoko 130 cm, pašnik pa se nahaja le nekaj metrov stran od lastnikove hiše. Pri tem je potrebno opozoriti, da lokacija na Bledu ni odročna, saj se nahaja 450 m stran od veslaškega centra in le 150 m stran od železniške postaje Bled.

Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja, da je volkov v Sloveniji preveč ter državo poziva, da reagira in upošteva opozorila ter strokovna poročila o prenaseljenosti volkov. Zadnji podatki o velikosti populacije volkov so iz sezone 2020/21 in kažejo, da je bilo takrat v Sloveniji od 121 do 168 volkov. Podatki iz sezone 2022/23 se po navedbah medijev še zbirajo in bodo znani jeseni.

Pri tem pa je Hubert Potočnik, asistent na oddelku za biologijo, katedri za ekologijo in varstvo okolja ljubljanske Biotehniške fakultete, ocenil, da je v letu 2022 bilo okoli 40 napadov volkov. Predstavnik Zveze slovenske podeželske mladine Matevž Pretner pa je opozoril, da še vedno nimamo strategije upravljanja z volkovi, postopki za izdajo odločbe za odstrel volkov pa trajajo predolgo. V Zvezi si tako prizadevajo, da bi te postopke skrajšali na 24 ur po napadu volka, saj kasneje obstaja nevarnost, da volka ne uspe identificirati in lahko ustrelimo napačnega.

Novembra 2022 je Evropska zveza rejcev na Evropsko komisijo in Stalni odbor Bernske konvencije naslovila poziv za znižanje zaščitnega statusa volkov. Predstavniki Francije, Nizozemske, Italije, Slovenije, Švice, Avstrije, Češke, Norveške, Belgije, Finske in Švedske so zapisali, da »upravljanje volkov v zadnjih 30 letih izkazuje velik neuspeh. Sobivanje volkov in človeka v naseljeni kulturni krajini je nemogoče… Prekomerna zaščita je neizogibno povzročila spremembo vedenjskih navad volka, vključno z izgubo strahu pred človekom, ki bi ohranil njegov resnično divji značaj in močno omejil plenjenje domačih živali. Ta odsotnost strahu povzroča neučinkovitost zaščitnih ukrepov, na katere se volk hitro prilagodi.«

Tako se v luči zadnjega pokola volkov v Solčavi, Kmetijska gospodarska zbornica Slovenije sprašuje, kdo bo ščitil kmeta in njegovo ustavno pravico do gospodarjenja, in opozarja, da zaradi zveri od letošnjega leta ni več paše ovc na planini Ravni v občini Luče, stalež pa se znižuje tudi na ostalih pašnih planinah v občinah Luče in Solčava. Kmetijsko gospodarska zbornica zato poziva Ministrstvo za naravne vire in prostor, naj čim prej odloči o vlogi za izredni odstrel volkov, da bi preprečili morebitno dodatno škodo.

Vlogo za izredni odstrel volkov je podala občina Solčava, katere županja Katarina Prelesnik spodbuja rejce, naj vztrajajo pri pašništvu, sicer bo naravna in kulturna dediščina spremenjena v divjino.

Rejci drobnice zahtevajo, da se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na te dogodke odzovejo in opozarjajo, da je odškodnina v višini 150 evrov na ovco sramotno nizka. Kmetje še opozarjajo, da bodo, če propade drobnica, propadle tudi solčavske kmetije.

 

 

Zato sprašuje:

1.     Kakšno je stališče vlade glede znižanja zaščitnega statusa volkov, če vemo, da je Slovenija prenaseljena z volkovi?

2.     Ali vlada načrtuje spremembo zakonodaje in drugih aktov, ki bi omogočili hitrejšo izdajo odločbe za izredni odstrel volkov?

3.     Ali vlada načrtuje sprejetje strategije upravljanja z volkovi in če ne, zakaj ne? Če da, kdaj?

4.     V kolikšnem času bo izdana odločba za izredni odstrel volkov, za katero je zaprosila občina Solčava?

5.     Kaj bo v zvezi z navedeno problematiko storilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport?

 

Spletno uredništvo