V območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost spada približno 86 % odstotkov površin države Slovenije, od tega pa je kmetijskih površin na tem območju 76,2 %. Pomoč takim področjem je torej več kot dobrodošla in potrebna.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je na ministra za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjana Šarca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z intervencijami za male in hribovske oz. gorske kmetije.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj:

V območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost spada približno 86 % odstotkov površin države Slovenije, od tega pa je kmetijskih površin na tem območju 76,2 %.

Še posebej kritično je na področjih, ki so obmejna območja in so glede na slovensko povprečje podpovprečno razviti, kot so npr. Haloze. Ljudje se tu borijo, da bi čim več prebivalcev ostalo v tem hribovitem delu in ne bi prišlo do še slabše demografske slike, kot je že zdaj. Pomoč takim področjem je torej več kot dobrodošla in potrebna.

Potrebna je zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju in prispevka k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanja kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, ohranjanja proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč, ki so za pridelavo manj primerna, in biotske raznovrstnosti zemljišč.

Že lani novembra je bilo na seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povedano, da bodo v novi perspektivi, ki se je začela z letom 2023, posebej pripravljene intervencije za male kmetije, kjer bodo male kmetije lahko kandidirale v petletnem obdobju za 60 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Druga intervencija naj bi bila za hribovske in gorske kmetije za nakup mehanizacije in za posodobitve.

V Okvirnem terminskem načrtu objave javnih razpisov, ki je bil objavljen letos spomladi, je predvideno, da naj bi bil septembra objavljen Javni razpis za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjeni prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na OMD območjih. Smo novembra, a omenjeni razpis še ni bil objavljen.

V zvezi s tem sprašuje sledeče:

1.     Kdaj bo objavljen Javni razpis za naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjeni prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na OMD območjih?

2.     Kaj je že bilo v letošnjem letu storjenega za kmete z območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost?

3.     Katere ukrepe še pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pomoč malim kmetijam, kmetijam na hribovskih in gorskih območjih ter obmejnih območjih?

 

 

Spletno uredništvo