Jelinčičeva stranka SNS predlaga bone namesto socialnih pomoči

Foto: https://www.facebook.com/JelincicZmagoPlemeniti

Ker se med ljudmi veliko govori o domnevnih zlorabah socialnih pomoči, se je stranka
SNS odločila na vlado vložiti pobudo, da bi namesto denarnih izplačil upravičenci dobili
bone.
Svojo pobudo utemeljujejo z besedami:
“Politika socialnega varstva se lahko vrši bodisi v denarni obliki bodisi v naravi. Po
našem mnenju je treba dati prednost prejemkom v naravi. Le tak ukrep temelji na
pravičnosti in solidarnosti med sodržavljani.”
Pojasnjujejo tudi, kako bi se ti boni lahko uporabljali:
“Ti boni naj bodo namenjeni za nakup prehrambnih izdelkov, izdelkov za higieno, oblačil
ter drugih nujno potrebnih potrebščin. Bon naj velja le za tekoči mesec brez možnosti
prenosa na drugo osebo.”
Kako se bo ministrstvo odzvalo na to pobudo še ni znano. Bodo pa o tem zagotovo tekle
razprave, ki jih bomo seveda spremljali.
Se pa med ljudmi, ki so seznanjeni s pobudo že postavljajo vprašanja – kako na primer bi
z boni lahko plačevali položnice.
Prav s takšnimi vprašanji se bo najbrž ukvarjalo pristojno ministrstvo. Je pa nekaj
zagotovo – ljudje so že leta nezadovoljni s socialnimi ukrepi, ki so pri nas.
Do nekaterih je država preveč radodarna, do drugih pa ne dovolj solidarna. In prav na to
so opozorili v SNS, menijo namreč:
“…da bodo pomoč dobile osebe pomoči potrebne, osebe, ki izrabljajo denarno
socialno pomoč za nakup luksuznih dobrin, mamil ipd., pa naj bodo
primerno sankcionirane.”