Že kar nekaj časa svetniki SDS Velenje spremljajo dogajanja v Komunalnem podjetju Velenje. Najprej nas jih presenetila neposredna nevarnost insolventnosti KP Velenje, sedaj pa so priča enormnemu dvigu cene toplotnega energije.

Cene so od januarja 2023 poskočile za cca. 60%. Eden od vzrokov je dvig cene DDV iz 9,5 % na 22 %, drugi vzroki niso najbolj poznani. Povprečna maloprodajna cena za eno MWh toplotne energije z vključenim DDV je januarja 2023 znašala 75,98 €, januarja 2024 pa 121,28 € ( vir: Agencija za energijo RS).

Še nekaj dejstev o ceni toplotne energije:

–       Cena toplotne energije iz TEŠ se giblje med 51,3 €/MWh. Od tega znaša cena premoga 44 % cene, CO2kuponi prinesejo slabih 39% cene, fiksni stroški so 17 % cene.

–       KP Velenje  je objavilo cenik za 1eto 2024, kjer je cena ene MWh 89,12614 € z DDV (oziroma 73,05421 € brez DDV). Razlika med nakupno ceno, ki jo plača Komunalno podjetje TEŠ-u (cca. 51,3€) in prodajno ceno (tisto, ki jo KP zaračuna uporabnikom toplotnega ogrevanja) je 22 € (41,5%). Torej 73,05421 € je variabilni del cene, ki je odvisen od porabe posameznega gospodinjstva, medtem ko se dodatno zaračuna še fiksni del. Sprašujemo se, zakaj tolikšna razlika med nakupno in prodajno ceno?

–       Pred leti je bila cena premoga za proizvodnjo toplotne energije nižja (2,3€) kot za proizvodnjo električne energije (2,75€), torej smo imeli prebivalci Šaleške doline določeno ugodnost. To ugodnost smo imeli zaradi posledic rudarjenja in onesnaževanja iz TEŠ. Verjamemo, da so bili predhodniki na oblasti spretnejši in so znali nekaj narediti za skupno dobro občanov in občank Velenja. Za primerjavo ima Krško zaradi nuklearke ugodnosti ves čas zakonsko urejene.

–       EU v svetovnem merilu proizvede 7,3 % emisij CO2 (za primerjavo Kitajska 32,9 %, ZDA 12,6 %, Indija 7 %, Rusija 5,1  % …), medtem ko Slovenija proizvede 0,04% CO2. Da bi zmanjšali emisije CO2 je samo EU je uvedla CO2 kupone in na ta način administrativno oz. umetno zvišala ceno električne energije. TEŠ, ki je prej dobro posloval, je sedaj stalno umetno na robu izgube. Posledično je s predrago elektriko evropsko in slovensko gospodarstvo postalo manj konkurenčno. V našem primeru imamo tudi zaradi CO2 kuponov 40 % dražje ogrevanje.

–       Dodati moramo še to, da se prebivalci MO Velenje ne morejo odklopiti od daljinskega ogrevanja v celoti in morajo na letnem nivoju plačevati cca 140 € za zajamčeno moč. Zakaj in komu to plačujejo, četudi so njihova gospodinjstva samooskrbna. Imamo občutek, da občani Velenja plačujemo članarino KP Velenje.

Mestni svetniki SDS Velenje so resno zaskrbljeni nad dogajanji, ki neposredno vplivajo na kvaliteto življenja občank in občanov, ki so odvisni od daljinskega ogrevanja. Poleg tega pa naj omenimo še dvig cen vodooskrbe, ki stopi v veljavo s 1.1.2024.

Ocenjujejo, da je župan s svojo ekipo premalo naredil na lokalnem in državnem nivoju, da bi se izognili situaciji, ko bodo morali pokazati državljansko nepokorščino, da bi se nakopičeni problemi začeli reševati.

Od župana in monopolnega Komunalnega podjetja Velenje, ki ga župan obvladuje preko nadzornega sveta, zahtevajo, da se tega problema resno lotijo in da naredijo vse, da bodo cene toplotne energije dostopne vsem prebivalcem MO Velenje po optimalnih cenah, saj so si to zaslužili.

Spletno uredništvo

VIR: SDS Velenje