Hisense Gorenje za 2 tedna prekinja proizvodnjo v vseh tovarnah v Evropi

Foto: TIGR

Iz Gorenja nam sporočajo:

Hisense Gorenje za 2 tedna prekinja proizvodnjo v vseh tovarnah v Evropi

 

​Uprava družbe Hisense Gorenje se je odločila, da v luči naraščajoče epidemije koronavirusa po vsej Evropi, za dva tedna zapre vse svoje evropske tovarne. Čeprav dosledno izvajamo preventivne zaščitne ukrepe za preprečevanje možnosti širjenja koronavirusa ter za zaščito zdravja naših zaposlenih in imamo za to na zalogi še dovolj vseh vrst zaščitnih sredstev ter kljub dejstvu, da imajo naše tovarne še dovolj materiala za nadaljevanje proizvodnje, smo omenjeni ukrep prekinitve proizvodnje sprejeli iz preventivnih razlogov, da na ta način prispevamo k omejevanju širjenja virusa COVID-19 in še dodatno zaščitimo zdravje naših zaposlenih.

Vodstvo in Sindikat sta se dogovorila da se proizvodnja nadaljuje 6. aprila 2020, razen v primeru, če bi v vmesnem času vlade posameznih držav, kjer se nahajajo naše proizvodne tovarne, sprejele dodatne ukrepe, ki bi omejevali delovanje industrije.

Vodstvo in Sindikat sta se dogovorila, da bomo delovne dneve, ki na ta način izpadejo v Velenju, nadomestili na naslednji način:

Zaposleni, za katere velja proizvodni koledar (izpade 9 delovnih dni):

  • 5  dni (28. 4., 29. 4., 30. 4., 24. 7. in 10. 8.), ko imamo po terminskem koledarju kolektivni dopust, bodo po novem delovni dnevi.
  • Preostale štiri dni pa bomo nadomestili s prerazporeditvijo delovnega časa – delom ob sobotah v drugi polovici leta.

Zaposleni, za katere velja režijski koledar (izpade 10 delovnih dni):

  • 7  dni (28. 4., 29. 4., 30. 4., 26. 6., 28. 12., 29. 12., 30.12.),  ko imamo po terminskem koledarju kolektivni dopust, bodo po novem delovni dnevi.
  • Preostale tri dni pa bomo nadomestili s prerazporeditvijo delovnega časa – delom ob sobotah v drugi polovici leta.

V naši tovarni v Valjevu v Srbiji bomo 10 izpadlih dni nadomestili na naslednji način:

  • 5 dni (17.12., 18.12., 21.12., 22.12. in 23.12.  ko imamo po terminskem koledarju kolektivni dopust, bodo po novem delovni dnevi.
  • Preostalih pet dni pa bomo nadomestili s prerazporeditvijo delovnega časa – delom ob sobotah.

V tovarni Mora na Češkem bomo način vračanja izpadlih delovnih dni še dorekli in sporočili.

Omenjeni dogovor je na korespondenčni seji potrdil tudi Svet delavcev.

V času prekinitve proizvodnje bodo svoje delo (bodisi na domu, bodisi v podjetju) vseeno opravljali tisti zaposleni v režijskih službah, katerih delo je nujno za nemoteno funkcioniranje podjetja.

Tudi po vrnitvi na delo (6. 4. 2020) bomo v vseh podjetjih Hisense Gorenje še naprej izvajali vse preventivne varnostne in zaščitne ukrepe. Zaposlene pozivamo, naj tudi v tem čaasu dosledno upoštevajo vse preventivne ukrepe ter tako zaščitijo svoje zdravje ter zdravje svojih bližnjih.

Tudi v času prekinitve proizvodnje bosta vodstvo podjetja in vodstvo sindikata v nenehnem kontaktu z namenom sprotnega medsebojnega obveščanja.