Gorenje kljub izboljšanju razmer na trgu – še vedno v minusu

Foto: https://www.gorenjegroup.com/

Gorenje se že kar nekaj časa spopada z izgubo. Reorganizacija je sicer poskrbela, da se je stanje v drugi polovici leta izboljšalo.

Kljub temu pa bo rezultat poslovanja še vedno negativen. Ob tem je podal izjavo tudi glavni direktor dr. Lan Lin:

“V zadnjem letu smo in še bomo izvajali številne ukrepe za izboljšanje poslovanja, hkrati tudi preoblikujemo družbo, kar že daje pozitivne rezultate, zato v letu 2020 pričakujemo preobrat v poslovanju, ustvariti moramo dobiček,” je dejal glavni direktor Gorenja, dr. Lan Lin. »Še naprej si bomo prizadevali za izboljšanje učinkovitosti, kar je glavni pogoj tako za uspešnost in dobičkonosnost podjetja, kakor za nadaljnje naložbe, med njimi je tudi nova tovarna TV aparatov v Velenju. S preoblikovanjem družbe bomo postali vitkejše in odzivnejše podjetje, Gorenje in nova družba Gorenje Hisense Services pa bosta postali proizvodni, razvojni in upravljavski center Hisensa v Evropi, kar bo dolgoročno pomenilo tudi nova delovna mesta.”

Mi dodajamo – upamo, da se besede dr. Lan Lina pozlatijo in uresničijo!