Franci Donko oproščen!

V medijih smo zasledili, da je bil v torek, socialni delavec Franci Donko, na Okrožnem sodišču v Mariboru spoznan za nedolžnega v primeru tožbe odvetnice velenjskega centra za socialno delo – Simone Marko.

Naj obudimo spomin: Omenjena odvetnica je Donku očitala razžalitev, ki naj bi se zgodila z njegovim zapisom na spletnem portalu 24.kul.si. V enem od člankov ji je namreč očital, da v navezi z Gabi Čačinovič Vogrinčič in ministrico Anjo Kopač Mrak, izigrava odločbo Vrhovnega sodišča RS, saj še vedno zadržuje velenjska dečka stran od starih staršev. Med drugim ji je očital tudi nečloveško ravnanje z otroki, ki so odvzeti  starim staršem; nepriznavanje sodbe vrhovnega sodišča; neupoštevanje podobnih razsodb Evropskega sodišča za človekove pravice in nespoštovanje konvencije o pravici otrok do nepretrgane vzgoje.

Sodni senat se je po kratkem posvetu odločil v prid Donka in predsednica senata Vanja Verdel Kokol je prebrala oprostilno sodbo. Simona Marko bo morala poravnati tudi vse sodne stroške.

Zdaj ima Simona Marko čas osem dni, da vloži pritožbo. Ali bo to tudi storila, se še ne ve. Je pa sodnica Kokolova povedala, da so z odločitvijo sledili praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, ki v takšnih primerih upošteva načelo pravice človeka do svobodnega govora.