Elaborat o reorganizaciji – danes bo o tem obveščen sindikat Gorenja

Foto: pixabay.com

Danes poteka v Gorenju posvetovanje s sindikatom na temo odpuščanja presežnih delavcev.

Do konca meseca bo delodajalec pripravil seznam presežnih delavcev. Takšnih naj bi bilo po predvidevanjih 152 delavcev.

Iz Gorenja še sporočajo:

“Potreba po delu presežnih delavcev bo predvidoma prenehala 1. marca 2020, ko bodo začele veljati organizacijske spremembe, predvidene v že objavljenem elaboratu. Pred vročitvijo odpovedi pogodb o zaposlitvi presežnim delavcem bo delodajalec s sindikatom opravil skupno posvetovanje glede kriterijev za določitev večjega števila presežnih delavcev in glede možnih načinov za preprečitev in omejitev števila odpovedi, sprejel program presežnih delavcev ter v skladu z zakonom posredoval obvestilo Zavodu za zaposlovanje. Presežni delavci bodo določeni na podlagi enotnih kriterijev, seznam presežnih delavcev pa bo del programa, ki bo predvidoma sprejet 24. februarja 2020.”

Problematiko presežnih delavcev v Gorenju bomo še naprej spremljali in vas o vsem sproti obveščali.