Družinski zdravniki preobremenjeni

Zaradi preobilice dela, s katerim se srečujejo družinski zdravniki, jim primanjkuje časa za celostno obravnavo pacientov.

Če bi želeli doseči evropsko povprečje, bi moralo to delo opravljati 1.600 zdravnikov – imamo pa jih zgolj 900.

Zdravniki so opozorili tudi na to, da so soočeni s preobilico administrativnega dela in delom na različnih področjih. Tako so na primer v mrliško pregledni službi in delajo tudi na urgenci.

Tako pacienti, kot zdravniki si želijo, da bi bilo več časa, kar pa jim je politika onemogočila. Oboji so zaradi tega ogorčeni – pacienti, ker se zdravniku vedno mudi; zdravniki pa zato, ker je takšno hitenje v nasprotju s Hipokratovo prisego zdravnikov, namreč, da bodo delovali v dobro bolnikov.

Če bi želeli stanje izboljšati, bi smel zdravnik opraviti samo 30 pregledov na dan. Ker to ni mogoče, se v ambulantah pojavljata strah in nered.

Mi dodajamo – morda bo prihodnja vlada imela več posluha za pravice državljanov. Predvsem pa upamo, da bo bolj sočutna do bolnikov in zdravnikov.