Dragi upokojenci – nimate pravih prednikov, zato ne spoštujejo vašega preteklega dela in živite slabo?

Foto: pixabay.com

Ali morda veste, da je najmlajši prejemnik borčevske pokojnine za drugo svetovno vojno star 22 let?

Ali veste, da je prejemnikov takšne pokojnine 12.000?

In kakšne so te pokojnine – stare okoli 77 let?

“Razlika je bila v tem, da je bila za borce NOB pred 9. 9. 1943 določena ugodnejša lestvica za odmero pokojnine, da so imeli pravico do odmere pokojnine na podlagi petletnega povprečja plač (po splošnih predpisih se je upoštevalo 10-letno povprečje), najmanj pa od t. i. zajamčene pokojninske osnove. Borcem NOB od 9. 9. 1943 dalje se je pokojnina odmerila na enak način kot drugim zavarovancem, s tem, da so imeli pravico do povečanja pokojnine, če je njihova pokojnina glede na dopolnjeno pokojninsko dobo znašala manj kot 85 odstotkov pokojninske osnove.” (vir: https://www.24ur.com/novice/dejstva/najvisja-izjemna-pokojnina-znasa-1-809-48-evrov-najvisja-borcevska-pa-1-899-47-evrov.html)

Pa poglejmo še en podatek iz medijev:

“Decembra 2017 je bilo 192 prejemnikov izjemnih pokojnin in 10.438 borčevskih pokojnin.”

Najbrž nas boste imeli za nore, če vam predstavimo še članek, ki govori o tem, da je teh borčevskih in izjemnih pokojnin že 12.000?

Kako je mogoče, da toliko let po drugi svetovni vojni, v Sloveniji še vedno živi 12.000 borcev iz leta 1940?

Če so želeli sodelovati v vojni in braniti našo svobodo, so se morali roditi vsaj 17 do 20 let prej, torej med letoma 1920 in 1923. Danes so torej stari okoli 100 let.

Imamo res v Sloveniji 12.000 stoletnikov?

http://www.zlatikamen.si/clanki/analize/kje-zivijo-najstarejsi/

Ne, seveda ne – po podatkih statističnega urada je v Sloveniji okoli 200 takšnih starostnikov.

Od kje torej številka 12.000 upravičencev? Kdo so ti borci druge svetovne vojne, ki prejemajo bajne borčevske pokojnine?

Napisal: Mikki