DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO

Vir: pixabay.com

Za dodatek za veliko družino je bilo v letu 2016 namenjenih 10,6 milijona evrov. Dodatek bo v sredo, 12. 4. 2017, prejelo več kot 22 tisoč družin.

 

KAJ JE DODATEK NA VELIKO DRUŽINO IN KDO GA BO DOBIL?

Dodatek za veliko družino je namenjen družinam z vsaj tremi otroki, ki izpolnjujejo pogoje kot so starost otrok do 18. leta, ali do 26. leta, če se šolajo, izjemoma pa tudi po tem letu. Dodatek se izplača v enkratnem znesku. Gre za letni prejemek, do katerega ima pravico eden od staršev pod pogojem, da ima eden od staršev z otroki skupno stalno prebivališče v Sloveniji, hkrati pa je izpolnjen premoženjski cenzus, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana ali 659,30 evra na družinskega člana.

 

VIŠINA DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

Dodatek za družine s tremi otroki znaša 395 evrov, družina s štirimi ali več otroki pa prejme 480 evrov v enkratnem znesku.

 

VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino vložijo le tisti upravičenci, ki ne prejemajo otroškega dodatka in tisti, ki vloge niso vložili že lani. Vloga ni potrebna tudi za tiste, ki ste oddali vlogo za povečanje števila otrok v družini. Če se je družina povečala v tekočem letu, je potrebno vlogo odložiti do konca leta, razen, če je družina upravičena do otroškega dodatka. Takrat center za socialno delo o razliki odloči po uradni dolžnosti.