Če pa tole ni navadna svinjarija in neodgovornost do naših otrok!

Foto: TIGR

V uredništvo smo prejeli štiri dopise, ki se nanašajo na področje zapolnjevanja ugreznin med jezeroma in je v pridobivalnem področju Premogovnika Velenje.

Iz dopisov smo razbrali, da je onesnažena zemljina, izkopana pri Vrtcu Hudinja v Celju, bila pripeljana in odložena v Šaleški dolini – konkretno – z njo so zapolnili ugreznine med jezeroma.

V ta posel je bilo vpletenih več podjetij, tako naj bi od podjetja VOC onesnaženo zemljino prevzelo podjetje Tomaža Ročnika (Toming inženiring).

ARSO je ugotovil, da za ta postopek niti VOC, niti Toming inženiring nista imela ustreznih dovoljenj.

Prav tako je prekršek ugotovil tudi Inšpektorat RS za okolje in prostor, ki bo v nadaljevanju inšpekcijskega pregleda ustrezno in glede na pristojnost, tudi ukrepal.

Torej – onesnaženo zemljo so pripeljali v Šaleško dolino in pri tem najbrž tudi nesramno zaslužili.

Ker so se njihovi nečedni posli razkrili, pričakujemo, da bodo sedaj prebivalcem pojasnili, zakaj si mislijo, da lahko delajo kar hočejo?

Zakaj so prepričani, da lahko zastrupljajo naše otroke?

Vrtec v Hudinji so očistili nečiste zemljine in zaščitili malčke, zdaj pa so to zemljino navozili med jezera in zdravstveno ogrozili naše otroke.

Vsem prebivalcem Šaleške doline svetujemo, da dobro premislijo, če bodo svoje otroke še peljali na kopanje v Velenjsko jezero.

Nismo povsem prepričani, da je to varno, čeprav pristojni zagotavljajo drugače. Kajti, če so to storili letos, kaj mislite – kolikokrat so si takšno nezakonito onesnaževanje okolja privoščili že v preteklosti.

Se sploh zavedamo, kakšne nevarne snovi se morda nahajajo v jezeru in ob njem? Lahko verjamemo, da se spoštujejo zakonske določbe o varstvu okolja, če preberemo omenjene dopise?

Za konec lahko samo z veliko gneva napišemo – če je vse res, kar smo prebrali – sram vas bodi! Upamo, da boste za svojo neodgovornost ustrezno sankcionirani in kaznovani. Zastrupljati dolino, ki je v preteklosti že dovolj trpela in še vedno trpi, je nedopustno, zavrženo dejanje in vredno vsega obsojanja.

Napisal: Mikki