Bo zdravnik kaznovan, če bo neupravičeno pacienta napotil k specialistu?

Kot ste najbrž že opazil, se spremembe v zdravstvu dogajajo zelo počasi. Ni pravih ukrepov, zato se čakalne vrste daljšajo.

Zdaj nas je presenetil še en nerazumljiv ukrep, ki vzbuja dvom v pravilnost. V okviru splošnega dogovora, ki opredeljuje obseg zdravstvenih programov za letošnje leto, je predviden ukrep denarnega kaznovanja zdravnikov na primarni stopnji, če se izkaže, da so neupravičeno poslali pacienta k specialistu.

Ministrstvo za zdravje predvideva, da bi takšen ukrep zmanjšal neustrezne napotitve na specialistične preglede. S tem bi omogočili hitrejši dostop tistim, ki to resnično potrebujejo.

Na drugi strani pa družinski zdravniki opozarjajo, da je takšen ukrep nezakonit in menda hudo škodljiv za paciente. Prav tako omenjajo, da je vlada povsem nezakonito dodala točko, ki ni bila dogovorjena v predhodnih stopnjah splošnega dogovora.

In kako bo oblikovan ukrep: pripravili bodo merila ustreznosti napotitve. Na podlagi teh meril bo specialist ugotovil ali je bil pacient upravičen do preiskave ali ne.

V strokovnih krogih dvomijo, da je takšna merila sploh mogoče narediti, saj je vsak posameznik potreben individualne obravnave. Prav tako se bojijo, da bi takšen ukrep prestrašil zdravnike in bi ti manj pošiljali ljudi na specialistične preglede, kar pa bi menda lahko bilo usodno za veliko pacientov.

Predsednica zdravniške zbornice je izrazila tudi zaskrbljenost, saj meni, da bi takšen ukrep povzročil nezaupanje med bolniki in osebnimi zdravniki. Prav tako pa bi se ustvarila nesoglasja med zdravniki v primarnem zdravstvu in specialisti.

Občutek, da pripravljavci zakonodaje v zdravstvu in ustvarjalci različnih ukrepov, največkrat ne zadenejo bistva problema, se še kar nadaljuje in čakalne liste so menda vedno daljše.