Bo v četrtek izglasovan veto v Državnem svetu?

Foto: pixabay.com

Včeraj je interesna skupina lokalnih interesov sprejela predlog za odložilni veto za zakon o izvrševanju proračunov, ki je bil prejšnji teden sprejet v DZ.

Problem je v povprečnini za občine, saj poslanci koalicije niso sprejeli predloga za dopolnilo zakona, ki ga je predlagal Parlamentarni odbor za finance.

Predstavniki lokalnih interesov so že ves čas trdili, da zakon predvidenega financiranja občin ne omogoča niti pokritja dejanskih stroškov občin.

Da si boste lažje predstavljali o čem je govor, si poglejte spodnjo tabelo, v katero je zajetih nekaj občin iz naših dolin:

OBČINAštevilo prebivalcevVišina povpr. 2019Odvzeto 2019Odvzeto 2020
Solčava517296,50036,030 € 41,257 €
Rečica ob Savinji2,3331,337,976162,587 € 186,173 €
Šoštanj8,7355,009,523608,742 € 697,053 €
Velenje33,50619,215,6912,335,033 € 2,673,779 €
Šmartno ob Paki3,2711,875,919227,956 € 261,026 €
Nazarje2,6081,495,688181,752 € 208,118 €
Mozirje4,1332,370,276288,029 € 329,813 €
Gornji Grad2,5061,437,191174,643 € 199,979 €

Po mnenju svetnikov Državnega sveta so stroški občin vedno višji. Država nalaga občinam vedno nove zadolžitve – finančno pa tega ne podpre.

Tako lahko preberemo mnenje svetnikov:

“Veljavni sistem financiranja občin ne upošteva raznolikosti posameznih skupin občin, kar je bilo še posebej očitno pri dvigu plač v javnem sektorju, saj imajo večje občine z več javnimi zavodi več stroškov kot manjše občine.”

Kakorkoli že – koalicija pod vodstvom Marjana Šarca je dvig povprečnine gladko zavrnila.

Kaj si ob temu mislijo občani o poslancih, ki so to zavrnili, pa presodite sami.