Bo preobsežno število medvedov po novem gospodarilo z našim podeželjem?

Foto: pixabay.com

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so zaskrbljeni v zvezi z upravljanjem populacije velikih zveri, kamor spada tudi medved.

Sprašujejo se, kdo bo prevzel odgovornost saj se je populacija volkov in medvedov tako pomnožila, da že ogroža varnost ljudi na podeželju. Ob tem ne gre zanemariti niti škode, ki jo povzročajo kmetijstvu in živinoreji.

Za majhen slovenski prostor je po vseh strokovnih analizah ugotovljeno, da je število zveri občutno preveliko.

Imeli smo ustaljen način upravljanja z velikimi zvermi, ki je vsaj delno omogočal sobivanje ljudi in živali.

V to je sedaj poseglo ustavno sodišče, ki je začasno zadržalo izvajanje odvzema rjavega medveda iz okolja. Zaradi tega bo prišlo v naslednjih letih do še povečanega porasta te populacije.

Medvedja populacija se veča in širi tudi že na območja, kjer jih prej ni bilo. Takšnih območij je kar za 40 odstotkov več.

Posledica tega je vse več medvedjih napadov na človeka (vsaj dva na leto).

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ob tem še opozarja:

“Kakšne bodo posledice morebitne prepovedi odvzema, ko se bo število medvedov občutno povečalo, se lahko samo ugiba. Slovenski prostor namreč ne bo prenesel 1.200 in več medvedov brez resnih posledic za življenje ljudi in podeželje. Še bolj se bo opuščalo kmetovanje in tradicionalne paše na planinah, s tem pa bomo izgubili kulturno krajino na pomembnem delu slovenskega podeželja.”

Zbornica poziva vlado, da naj uporabi vsa pravna sredstva za ureditev tega problema. Prav tako pa pričakuje tudi odziv Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora.