Birokratski nesmisli, ki uničujejo Slovenijo

Foto: TIGR

Vedno več je govora o tem, da se je birokracija pri nas tako razbohotila, da je stanje že nevzdržno. Imamo cel kup predpisov, podzakonskih aktov in podobnih neumnosti, ki ustvarjajo kaos in poskrbijo za zmedo med državljani.

Državljani se nenehno sprašujejo ali niso morda v prekršku, čeprav v resnici ne kršijo nobenega zakona.

Niti odvetniki in sodniki niso vedno enotnega mnenja. Še več težav je v razumevanju določenih zahtev raznih ministrstev.

Tako smo te dni lahko brali, da je bil s 400 evri kaznovan kmet, ki je podiral v gozdu in medtem pustil konja, da se je pasel v gozdu.

Več TUKAJ!

Pisali smo že o problematiki preštevilnih zveri v našem okolju. Kmetje so upravičeno jezni, saj o tem, koliko kosmatincev bo tacalo po Sloveniji odločajo ljudje iz urbanih okolij, ki niso življenjsko ogroženi zaradi vedno večjega števila medvedov.

Več TUKAJ!

Omenjena primera sta zgolj kapljici v primerjavi z vsemi birokratskimi zahtevami, ki pa jih je vedno več.

Glede na to, da živimo v dobi visoke tehnologije, bi pričakovali, da se postopki poenostavijo, pa temu še zdaleč ni tako. Tako lahko beremo, da so nekateri študenti že povsem obupani, saj še vedno niso prejeli štipendij.

Namesto da bi se posvetili študiju, si iščejo delo, da lahko preživijo. V interesu države bi moralo biti, da mladi čim prej dokončajo šolanje in se vključijo na trg dela.

Več TUKAJ!

Problemov ni malo, jeze državljanov pa vedno več. Ne razumejo, zakaj plačujejo državo, ki jim nalaga nove in nove zadolžitve – svojih dolžnosti pa ne izpolnjuje kot bi bilo treba.

Prav tako ne razumejo, zakaj je vedno več zaposlenih v administraciji, če bi vendarle lahko omejili število predpisov, zmanjšali birokratske zahteve in posledično razbremenili delavce v državnih službah.

Bi morda potem prišel tudi čas, ko bi lahko število le teh zmanjšali in tako nekaj prihranili – to pa v raznih oblikah povrnili državljanom?

Le zakaj so državljani vedno bolj prepričani, da zakonodajalci z množico predpisov ustvarjajo zgolj delovna mesta birokratskemu aparatu – premalo pa jih zanimajo usode državljanov, ki ta birokratski sistem plačujejo?

Napisal: Mikki