Bataljonska bojna skupina po končanem ciklu usposabljanja na preverjanju uspešna

Foto: http://www.slovenskavojska.si

Bataljonska bojna skupina (BBSk) Slovenske vojske, ki je bila marca 2017 oblikovana v 74. polku 72. brigade v Mariboru, je v petek, 29. junija, uspešno končala cikel usposabljanja in na preverjanju bojne pripravljenosti po metodi in standardih za CREVAL dosegla oceno Combat Ready (pripravljeni za bojno delovanje).

Foto: http://www.slovenskavojska.si
Foto: http://www.slovenskavojska.si
Foto: http://www.slovenskavojska.si
Foto: http://www.slovenskavojska.si

Oblikovanje BBSk je temeljilo na ciljih zmogljivosti Slovenske vojske v letu 2017 za bojno delovanje najširšega spektra v Republiki Sloveniji in mednarodnem okolju. Bojno skupino sestavlja okrog 820 pripadnikov stalne sestave z osebno in skupinsko oborožitvijo, s potrebnimi materialno-tehničnimi sredstvi. Osnovna bojna tehnika so osemkolesna bojna vozila Svarun 8 x 8 in Valuk 6 x 6 ter ostala bojna tehnika glede na posebnosti specialističnega modula. Skupaj je v BBSk več kot dvesto različnih bojnih in ostalih vojaških vozil.

Foto: http://www.slovenskavojska.si

Začetne operativne zmogljivosti bojne skupine so bile oblikovane marca 2017, dopolnjevanje s kadrovskimi in z materialnimi viri pa je potekalo do novembra 2017. Na vadiščih v Sloveniji in tudi izven njih je bila izvedena vrsta vaj in usposabljanj na različnih nivojih, od oddelka, voda, čete in celotne bojne skupine. Po vsaki fazi usposabljanj je sledilo nacionalno preverjanje, ki se je končalo s preverjanjem celotne bojne skupine na Osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni. Preverjanje po metodi, standardih in merilih Nata, imenovano CREVAL (Combat Redinass Evaluatin), so opravili ocenjevalci Slovenske vojske. Ocenjevanje sta spremljala častnika iz Natovega LANDCOM poveljstva Izmir.

Foto: http://www.slovenskavojska.si

Preverjanje je potekalo po petih področjih: priprave in načrti, delovanje, logistika, komunikacijsko-informacijska podpora, kadri in administrativno področje. Vsa področja so bila ocenjena z oceno pripravljeni za bojno delovanje. BBSk je po najzahtevnejših merilih zavezništva dosegla standarde usposobljenosti, ki veljajo za sile v visoki stopnji pripravljenosti za bojno delovanje, ter je pripravljena in certificirana za izvajanje bojnih delovanj v naslednjih štirih letih.

Ministrstvo za obrambo

SLUŽBA ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE