Ali si trenutna slovenska opozicija ne želi urejenega statusa starejših, upokojencev in invalidov?

Foto: Simon Dobaj

9.12.2021 je državni zbor z 44 glasovi za in 42 glasovi proti, sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi. Zametki zakonodaje so se začeli v letu 2002, torej 20 let pred sedanjim sprejetjem. Področje dolgotrajne oskrbe, ki se nas bo prej ali slej dotaknilo, je nujno potrebna, da ljudje, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo le to tudi dobijo. Pomembno je predvsem to, da posameznik ne ostane prezrt.

Veliko naporov je bilo zadnje dve leti vloženih v področje skrbi za starejše in upokojence ter invalidne osebe. Obljuba je bila dana 2018 pred volitvami in to je bilo tudi izpeljano po prevzemu Vlade marca 2020. Epidemija Covid 19 je pokazala slabosti sistema socialne in zdravstvene oskrbe, ki pa se bodo z novimi investicijami  morala dovzetneje pripraviti na podobne nevarnosti in biti predvsem dovolj premišljene. Že ob nastopu vlade pod vodstvom Janeza Janše so se začeli večji premiki v tej smeri.

S sprejetjem 10 protikoronskih ukrepov, ki so znatno pomagali gospodarstvu k preživetju in blažitvi posledic krize, se je tudi znatno pomagalo vsem državljanom in državljankam Slovenije. Predvsem moram tu omeniti upokojence, ki so bili dvakrat deležni solidarnostnega dodatka. Ukrepi so bili uravnoteženi saj niso zapostavili nobene kategorije  prebivalstva in dokazano uspešni, saj so Slovenijo dvignili ( The Economist) na drugo mesto pri spopadanju z gospodarskimi izzivi v času korona krize.

Prejšnje vlade so v desetih letih namenile bore malo za gradnje ali posodobitve domov za starejše občane ( 25 mio evrov), kar se je pokazalo kot zelo slabo, saj so številni domovi v dokaj slabem stanju, kapacitete se niso povečevale, kar se je na začetku korona krize pokazalo kot zelo slabo. Je pa seveda res, da so iskali rešitve in za njihove raziskave so »Socialni demokrati« namenili, verjeli ali ne, 75 mio evrov. Brez rešitev.

Za obdobje 2021 – 2023 je namenjenih 27 mio evrov za sofinanciranje projektov dnevnih centrov, kratkotrajnih namestitev, ki potekajo po celotni Sloveniji. Iz Sklada za okrevanje, s katerim je sofinanciranih 18 projektov in je bilo namenjenih 93 mio evrov, je bil med njimi tudi  projekt, ki se izvaja oz. se bo začel izvajati tudi v Velenju. Obnova obstoječega doma je nujna. Veliko projektov na temo so financirani tudi iz proračuna Slovenije.

Ne smem pozabiti, da so bile dvignjene pokojnine, tudi invalidske ter odpravljene so bile krivice iz naslova drugih pokojnin ( kmečke).

Odmera pokojnine raste in bo v letu 2022 za 40 let delovne dobe (moški) znašala 61,5%, v letu 2023 za enake predpostavke pa že 63,5%.

Za vse nas je pomembna tudi novela o dohodnini, ki je prinesla seniorsko olajšavo in dvig plač zaposlenim v zdravstvo in socialni oskrbi.

Vsi v Sloveniji si zaslužimo enake pogoje v starosti, ne glede na to koliko imamo, saj vsi vlagamo v zdravstvo, socialo… in si primerno oskrbo v starosti tudi zaslužimo. Od starejših se lahko ogromno naučimo, ne potrebujejo veliko, potrebujejo samo dostojanstvo v starosti. Vsi bomo enkrat tam.

Hvala vsem, ki so glasovali za omenjeni zakon o dolgotrajni oskrbi, tistih 42 poslancev, ki pa so bili proti pa se naj zamislijo, kaj želijo sebi oz. svojim staršem v tem trenutku in v prihodnosti.

#delujeminzdružujem

#GradimoSlovenijo# #Zate

Simon Dobaj